O nas

Szanowni Państwo,

Uważam za właściwe wyjaśnienie słowa, które charakteryzuje działalność firmy AKANT Renowacja Obiektów Zabytkowych.
Renowacja (z j. łacińskiego - odnowienie) to wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia pierwotnego stanu dzieła sztuki, uzupełnienie zniszczeń jakim ono uległo, lub też całkowitego odtworzenia zniszczonego zabytku - najczęściej architektury, mebli, malarstwa, rzeźby itp.. Z renowacją nierozerwalnie wiąże się  konserwacją ( z j. łacińskiego - utrzymanie w całości) czyli wszystkie czynności zabezpieczające dzieło sztuki przed dalszą destrukcją.

Renowacja/konserwacja wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin rzemieślniczych, takich jak sztukatorstwo, pozłotnictwo, snycerstwo itp.. Dzięki wykwalifikowanym specjalistom wykonujemy prace sztukatorskie, pozłotnicze, snycerskie oraz polichromie i mazerunki. W zakresie konserwacji drewna stosujemy techniki z otwartą (wosk, politura) i zamkniętą strukturą drewna (mono- i polichromatyczne, mazerunek).

Od ponad 30 lat przywracamy dawny blask obiektom zabytkowym będącym naszym dziedzictwem kulturowym.